Hva er dette?

Hvor er dette: land, by, restaurant ?

Hvem spiste dette?Blog Image
b^_^